بستن
Owls CMS
سیاست‌ حفاظت از اطلاعات شخصی

سیاست‌ حفاظت از اطلاعات شخصی

جهت بهرهمندی از خدمات وبسایت و انعکاس نظرات و ثبت نام برای دریافت خبرنامه آنلاین لازم است اطلاعات زیر را در اختیار ما قرار دهید: نام و نام خانوادگی، نشانی پست الکترونیک و همچنین اولویّتهای مورد توجه شما در برنامهها و خدمات ما.

ما از این اطلاعات برای ارتباط با شما، اطلاعرسانی درباره تغییرات در سیاستهای عضویّت در این سایت، ارسال خبرنامه و مشکلات احتمالی درباره عضویّت شما استفاده میکنیم.

جهت تامین امنیت اطلاعات شخصی شما و جلوگیری از دسترسی بدون مجوز به آنها، در این پایگاه از ابزار حفاظت الکترونیکی و فرآیند مدیریّتی مناسب بهره گرفته ایم.

این پایگاهِ اینترنتی حاوی کوکی است. کوکیها اطلاعات متنی کوچکی هستند که در زمان جستوجو در پایگاه اینترنتی (وبسایت) مورد نظر به سختافزار رایانه کاربر متصل میشوند. کوکیها ممکن است حامل اطلاعاتی مانند شناسه و اولویّتهای کاربر باشد(ID) (شناسه) و اولویتهای کاربر باشد.

همه چیز درباره ویروس کرونا COVID-19جهت اطلاعات بیشتر درباره این ویروس می توانید از بخش اخبار و مقالات مرکز استفاده نمایید.

اینجا بیشتر بخوانید