بستن
Owls CMS
MRI در بررسی سیستم اداری MRU

MRI در بررسی سیستم اداری MRU

تصویرداری از سیستم ادراری به دو صورت بدون تزریق ( MRU ) یا تصویربرداری ساده و با تزریق گادولینیوم ( EMRU ) از دستگاه ادراری انجام می شود . M.R.I در سیستم ادراری جهت بررسی عملکرد کلیه ها ، وضعیت گردش خون کلیه ها و چگونگی ترشح ادرار و همچنین وجود تومورها و انتشار آنها به قسمت های مجاور از طریق مشاهده کلیه ها ، حالب و مثانه بکار گرفته می شود .
آمادگی های پیش از M.R.U  سیستم ادراری
آمادگی های اختصاصی
نتایج آزمایشات خون و ادرار را همراه خود بیاورید .
تمام تصویربرداری های قبلی از قبیل عکس ساده و یا عکس های رنگی کلیه و مجاری ادرار ، سونوگرافی ، سی تی اسکن یا اسکن رادیوایزوتوپ را همراه داشته باشید .
از ۶ ساعت قبل از مراجعه ناشتا باشید .
برای MRU  داروی ادرار آور ( مدر ) و برای انجام EMRU کنتراست مناسب به شما تزریق خواهد شد

 

نمونه انجام شده در مرکز

همه چیز درباره ویروس کرونا COVID-19جهت اطلاعات بیشتر درباره این ویروس می توانید از بخش اخبار و مقالات مرکز استفاده نمایید.

اینجا بیشتر بخوانید