بستن
Owls CMS
MRI شکم و لگن

MRI شکم و لگن

MRI هنوز در بررسی احشاء شکمی توخالی از قبیل معده و روده ها با محدودیت هایی مواجه است زیرا هنوز کنتراست مناسبی که به صورت خوراکی قابل استفاده باشد در دسترس نیست . ولی اطلاعات بافت شناسی که MRI از سایر اعضاء داخل شکم در اختیار می گذارد از اطلاعاتی که در سی تی اسکن به دست می آیند دقیق ترند . بطور کامل در بررسی های معمول MRI در شکم و لگن از تزریق کنتراست استفاده نمی شود و اگر در موارد خاص نیز توسط پزشک معالج درخواست شود حتماً با عکس های بدون تزریق کنتراست همراه خواهد بود . زیرا M.R.I رنگی با تزریق بدون مقایسه با تصاویر بدون تزریق ، بخشی از اطلاعات را پوشانده و تفسیر تصاویر را مشکل می سازد .
 آمادگی های پیش از M.R.I  در شکم و لگن
•    آمادگی های اختصاصی
ناشتایی کامل از ۶ ساعت قبل و عدم مصرف غذاهای سنگین و چرب از ۴۸-۲۴ ساعت قبل توصیه می گردد .
۲۴ ساعت پیش از انجام M.R.I شکم مصرف قرص آهن را قطع کنید ، زیرا وجود قرص آهن در معده و روده ها سبب افت کیفیت تصاویر می شود .
در برخی از مراکز در زمان آزمایش خوردن مواد آبکی مانند آب یا مواد روغنی مانند روغن زیتون را جهت نمایش روده ها به بیمار پیشنهاد می نمایند .

همه چیز درباره ویروس کرونا COVID-19جهت اطلاعات بیشتر درباره این ویروس می توانید از بخش اخبار و مقالات مرکز استفاده نمایید.

اینجا بیشتر بخوانید