بستن
Owls CMS
اسكن پرفيوژن ريه

اسكن پرفيوژن ريه

با رادیوداروی 99mTc-MAA انجام شده و روش غیر تهاجمی، دقیق و ارزان برای تشخیص آمبولی ریه میباشد. در ضمن نتایج اسكن با نتایج اسكن تهویه ریه (ونتیلاسیون) مقایسه میگردد. كاربرد دیگر این اسكن در تعیین درصد پرفیوژن نواحی مختلف ریه قبل از انجام جراحی ریه میباشد.

همه چیز درباره ویروس کرونا COVID-19جهت اطلاعات بیشتر درباره این ویروس می توانید از بخش اخبار و مقالات مرکز استفاده نمایید.

اینجا بیشتر بخوانید