بستن
Owls CMS
اسكن بررسي كبد و مجاري صفراوي

اسكن بررسي كبد و مجاري صفراوي

با استفاده  از مواد ایمونودی استیك اسید كه رفتاری مشابه بیلیروبین دارند،كاركرد سلولهای كبدی و مجاری صفراوی مورد بررسی قرار میگیرد. حساسیت ویژگی آن برای تشخیص كوله سیستیت حاد نزدیك به صددرصد بوده و در بررسی بیماران پس از جراحی كیسه صفرا بسیار كمك كننده است. همچنین از این اسكن برای بررسی آترزی مجاری صفراوی بویژه در نوزدان استفاده میشود.

همه چیز درباره ویروس کرونا COVID-19جهت اطلاعات بیشتر درباره این ویروس می توانید از بخش اخبار و مقالات مرکز استفاده نمایید.

اینجا بیشتر بخوانید