بستن
Owls CMS
رادیوگرافی KUB

رادیوگرافی KUB

پرتونگاری ساده از دستگاه ادراری بعنوان آزمون مقدماتی جهت مطالعه كلیه ها، حالب ها، مثانه در ) ، سل یا تومورها رابطه با سنگهای ادراری (حاجب در كلیه ها، پروستات و مثانه و نشان دادن سایه بافت نرم كلیه ها انجام می شود. در صورت اورژانس نبودن و فوریت نداشتن، این آزمون حتماً با آمادگی روده ای انجام می شود.
آمادگی برای رادیوگرافی لوبوساکرال و KUB :
•     ساعت 4 بعدظهر (2ساعت بعد نهار) روز قبل از رادیوگرافی یک شیشه شربت سناگراف 60 میلی لیتری میل شود.
•    چهار عدد قرص دایمتیکون را به فاصله هر دو ساعت 2 عدد بجوید (ساعت 6 و 8 بعدظهر)
•    ساعت 7 شب شام سبک ( سوپ صاف شده یا مقدار کمی سینه مرغ آب پز ) میل شود.
•    تا زمان رادیوگرافی حتما 8 لیوان آب و مایعات (بجز نوشابه گازدار و شیر) مصرف شود.
•    از مصرف میوه، سبزیجات و حبوبات خودداری کنید.
•    صبح روز رادیگرافی می توانید مایعات ( به غیر از شیر و نوشابه گازدار) مصرف کنید ولی از مصرف مواد جامد پرهیز نمایید.

همه چیز درباره ویروس کرونا COVID-19جهت اطلاعات بیشتر درباره این ویروس می توانید از بخش اخبار و مقالات مرکز استفاده نمایید.

اینجا بیشتر بخوانید