بستن
Owls CMS
تعيين نقاط عفوني و التهابي در بدن انسان

تعيين نقاط عفوني و التهابي در بدن انسان

با رادیوداروی Technetium [99mTc-]-Human Immunoglobulin G

همه چیز درباره ویروس کرونا COVID-19جهت اطلاعات بیشتر درباره این ویروس می توانید از بخش اخبار و مقالات مرکز استفاده نمایید.

اینجا بیشتر بخوانید