بستن
Owls CMS
آرتوگرافی

آرتوگرافی

روشی است برای مطالعه ی ساختمان های داخلی مفاصل بدن که با ترزیق ماده ی کنتراست زا در مفصل کنتراست مصنوعی ایجاد کرده وسپس تحت پوزیسیون های متفاوت از آن رادیوگرافی بعمل می آورند .
آرتروگرافی اندام فوقانی            
آرترو گرافی اندام فوقانی شامل مچ دست آرنج وشانه است.
1- آرترو گرافی مچ دست :Arthrography of wrist           
 مطالعه  ساختمان داخلی مچ دست با ترزیق ماده ی کنتراست زای غیریونی به داخل کپسول مفصلی را آرتروگرافی مچ دست می نامند
2-  آرتروگرافی آرنج
مطالعه رادیولوژیک فضای مفصلی داخل ارنج با تزریق ماده حاجب محلول درآب غیرروغنی ارتروگرافی ارنج نامیده میشود.این روش نسبت به سایر مفاصل کمتر متداول است.
 روش های تزریق ماده حاجب به 3صورت:
1.آرتروگرافی
2.پنموآرتروگرافی
3.آرتروگرافی دوبل کنتراست
3- آرتروگرافی شانه
 مطاله ی پرتوشناختی مفصل شانه با ترزیق ماده ی حاجب محلول در آب غیر یونی را آرتروگرافی شانه می گویند.
 نحوه انجام ازمایش
تصویر بر داری مقدماتی ،شامل APبا چرخش به داخل وخارج بازو ونمای آگزیال که در این صورت اگر کلسیفیکاسیون واجسام شل باشد دیده می شود.
بیمار سوپاین روی تخت قرار گرفته وعضلات را شل کرده ،بازوی مورد نظر با ابداکسیون از تنه دور شده و تا حد امکان به خارج می چرخد .
ضدعفونی کردن مفصل شانه
سوزن ترزیقی نازک وظریف ودارای برش کوتاه است که سطح آنرا با Noracaine ،1% آغشته کردیم تا مسیر محل ترزیق بی حس شده وبدون درد باشد .
حدود 6-8 میلی لیتر بسته به حجم وظرفیت ماده ی کنتراست زا ترزیق می شود ودر صورت دابل کنتراست بودن ،3-5 میلی لیتر همراه با 15 سانتی متر مکعب هوا در محل موردمورد نظر  ترزیق می شود. تمامی این مراحل با کمک دسگاه سی تی اسکن کولتی اسلایس و یا رادیوگرافی نجام می شود و در مرحله آخر تحت دستگاه MRI مورد برسی قرار می گیرد.
در مرکز تصویربرداری سعادت آباد آزمون آرتروگرافی مفصل شانه توسط پزشک رادیولوژیست مرکز جناب دکتر حمیدرضا حقیقت خواه با تعیین وقت قبلی انجام می شود که می توانید برای اطلاعات بیشتر از طریق قسمت وقت دهی و تماس تلفنی از نحوه انجام آن اطلاع کسب کنید.

Arthrography


آرتروگرافی اندام تحتانی
آرتروگرافی اندام تحتانی شامل آرتروگرافی مچ پا زانو ومفصل هیپ است
1- آرتروگرافی مچ پا
مطالعه ی رادیولوژیکی مفصل مچ پا با تزریق ماده ی کنتراست زا را میگویند که به روشهایی که در مراحل ارتروگرافی اندام فوقانی گفته شد انجام میشود.
2- آرتروگرافی زانو
مطالعه ی پرتوشناختی مفصل زانو با تزریق ماده ی حاجب را آرتروگرافی زانو میگویند.
بیشترین درصد درخواست ها برای نسوج نرم مهم مثل منیسک ها لیگامان ها در زانو است.
3- آرتروگرافی مفصل ران
مطاله ی رادیولوژیکی مفصل ران با ترزیق ماده ی حاجب محلول درآب غیر یونی که اغلب به روش کنتراست ساده صورت می گیرد را آرتروگرافی هیپ می گویند.

همه چیز درباره ویروس کرونا COVID-19جهت اطلاعات بیشتر درباره این ویروس می توانید از بخش اخبار و مقالات مرکز استفاده نمایید.

اینجا بیشتر بخوانید